Privacy

Jager Financieel Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per formulier) aan Jager Financieel Advies verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Jager Financieel Advies worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.
Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Jager Financieel Advies, neem dan contact op met ons via telefoonnummer: +31 (0)546 65 96 51