Veel doorrijders na aanrijding

In 2015 is er 42.667 keer doorgereden na een aanrijding. In totaal werd daarbij voor 50 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Maar als de dader ontkomt, wie draait er dan op voor de schadevergoeding? Of moet u zich hier apart voor verzekeren?

Nee, u hoeft geen aparte autoverzekering af te sluiten om schade vergoed te krijgen die niet op de veroorzaker verhaald kan worden. Dat is bijvoorbeeld ook zo als de dader wel bekend is, maar niet WA-verzekerd was. In deze gevallen keert het Waarborgfonds Motorverkeer een schadevergoeding uit. Alle autoverzekeraars samen dragen bij aan deze pot.

Niet alleen uw auto
Overigens valt niet alleen schade aan uw auto onder de regeling. Ook als de doorgereden of onverzekerde automobilist andere eigendommen beschadigt, zoals uw fiets, huis of tuin, keert het Waarborgfonds uit. En natuurlijk wordt ook letselschade vergoed. Wel geldt bij schade door een onbekende dader een wettelijk eigen risico van 250 euro. Bij schade door een onverzekerde dader geldt geen eigen risico.

Voorwaarden Waarborgfonds
Een schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds vindt niet zonder meer plaats. Om een claim in te kunnen dienen, gelden de volgende voorwaarden:

Het moet vaststaan dat niet uzelf, maar iemand anders aansprakelijk is voor de schade.
De schade moet veroorzaakt zijn door een motorrijtuig, dus niet door bijvoorbeeld een fiets of een step of door vandalisme.
U moet uw best doen om de identiteit van de dader te achterhalen. Probeer daarom om getuigenverklaringen te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door omwonenden te vragen of ze iets gezien hebben of door een advertentie te plaatsen.
U moet aangifte doen bij de politie. Dat kan ook via het internet of door te bellen met 0900-8844.
Claim op tijd indienen
Heeft u schade opgelopen door een auto en is de dader doorgereden of onverzekerd? U kunt eenvoudig checken of het zin heeft om een claim in te dienen bij het Waarborgfonds. Regel alles tijdig, anders wordt uw claim niet meer in behandeling genomen. Voor aangifte en onderzoek heeft u maximaal 14 dagen de tijd.

Recent Posts