Alleen dit jaar nog Starterslening

De Starterslening is een uitkomst voor jonge mensen die de financiering van hun eerste woning moeilijk rond krijgen. Maar de lening in de huidige vorm bestaat na 1 januari 2017 niet meer.

Is uw inkomen (nog) niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen voor uw eerste koopwoning? Ga dan eens na of de gemeente waar u wilt gaan wonen een Starterslening aanbiedt. Dit is een extra lening als aanvulling op het hypotheekbedrag dat u bij een bank kunt krijgen. Starterslening en hypotheek samen moeten voldoende zijn om uw eerste woning te kunnen kopen.

Drie jaar rente- en aflossingsvrij
De Starterslening kent aantrekkelijke voorwaarden. Zo betaalt u de eerste drie jaar geen rente of aflossing. Dat pakt gunstig uit voor uw maandlasten. Als na drie jaar uw inkomen hoger is geworden, kunt u zich ook hogere hypotheeklasten veroorloven. Er wordt dan wel rente berekend over de lening en u begint met aflossen. Is uw financiële situatie niet verbeterd, dan verandert er niets. De lening blijft rente- en aflossingsvrij. Let op. Als er rente wordt geheven over uw Starterslening kan die hoger zijn dan de ‘gewone’ hypotheekrente. Het moet daarom uitgezocht worden of u met deze oplossing echt geholpen bent.

Aanvragen voor 31 december 2016
De Starterslening in deze vorm bestaat alleen dit jaar nog. Waarom? Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in dertig jaar stap voor stap afgelost worden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Maar de Starterslening voldoet niet aan die eis. U lost immers de eerste drie jaar niets af en u betaalt geen rente. Als overgangsregeling is bedacht dat de Starterslening tot en met 31 december 2016 onder de oude voorwaarden mag blijven bestaan. Wilt u nog profiteren van de Starterlening, dan moet de aanvraag voor het einde van dit jaar binnen zijn.

Advies over uw mogelijkheden
Bent u een starter op de woningmarkt? Neem dan contact op met ons kantoor om te bespreken wat uw mogelijkheden zijn. Wij gaan na voor welk hypotheekbedrag u in aanmerking komt. Banken kunnen bereid zijn een hogere hypotheek te verstrekken als uw carrièreperspectief goed is. Levert dat niet genoeg op, dan gaan we na of u gebruik kunt maken van een Starterslening en of u dat inderdaad voor u een goede oplossing is.

Recent Posts