Een hypotheek is een lening waarmee je een huis kunt kopen.
Het huis is onderpand van de lening. De manier waarop je de lening aflost bepaalt de hypotheekvorm. Er zijn verschillende soorten hypotheken.

Hoe het werkt
Via onderstaand webformulier kunt u uw actuele hypotheekgegevens invullen.

Deze gegevens kunt u vinden in het hypotheekoverzicht dat u jaarlijks toegestuurd krijgt van uw geldverstrekker. De actuele gegevens kunt u mogelijk ook digitaal vinden als u een account heeft geactiveerd in de ‘mijnomgeving’ van uw geldverstrekker.

De taxatiewaarde van uw woning mag een schatting zijn, bijvoorbeeld op basis van een wat ouder taxatierapport of op basis van de recente verkoopprijs van een vergelijkbare woning bij u in de buurt.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: contact

hypotheek

Hoe het werkt
Via onderstaand webformulier kunt u de actuele gegevens invullen van uw bestaande of gewenste overlijdensrisicoverzekering.

Deze gegevens van uw bestaande verzekering kunt u vinden in de polis die u heeft ontvangen van uw verzekeraar. De actuele gegevens kunt u mogelijk ook digitaal vinden als een account hebt geactiveerd in de ‘mijnomgeving’ van uw verzekeraar.

Met onderstaand formulier kunt u direct de premie berekenen en uw besparing zien.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: contact

hypotheek

Een hypotheek is een hypothecaire lening waarmee je een huis kunt kopen.

Over het geld dat we je lenen, betaalt je elke maand een bedrag aan rente. En bij de meeste hypotheekvormen betaal je ook elke maand een bedrag voor de aflossing.

Bij elke hypotheek hoort een onderpand.

Als je een hypotheek afsluit, is je huis meestal het onderpand van de lening. Dit betekent dat RegioBank het recht heeft om in het ergste geval jouw huis te verkopen als je de hypotheek niet meer kunt betalen. Maar zover laten we het liever niet komen. Dat wil jij niet en dat willen wij ook niet.

Hypotheken

Er zijn veel verschillende soorten hypotheken. Daarom is het soms lastig om de juiste hypotheek te kiezen.

Hoe werkt een hypotheek?

Een hypotheek is een hypothecaire lening met jouw huis als onderpand. Deze lening bestaat uit twee delen: het geleende bedrag én de rente die je hier over betaalt. Want zoals bij elke lening, betaal je rente over het bedrag dat je leent. Er is een aantal manieren waarop je de rente kunt betalen. Dit noemen we de rentevorm. Daarnaast kies je hoe je de lening terugbetaalt. Dit noemen we de aflossingsvorm.

Jouw persoonlijke hypotheek

Jouw hypotheek bestaat dus in feite uit twee delen: een rentevorm en een aflossingsvorm. Hoe werkt dat? Je kiest zelf een aflossingsvorm en een rentevorm. Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Zo stel je, samen met ons, de hypotheek samen die bij jouw situatie past.

Wil je liever eens met een van onze Hypotheek adviseurs spreken
neem dan contact op met

Ilse Lesscher – Meijer
Hypotheek adviseur

10 vragen en 10 antwoorden

Wat is een bankgarantie bij een hypotheek?

Een bankgarantie is een stukje zekerheid (waarborg) voor de verkoper van veelal 10% van de overeengekomen aankoopsom. Indien je jouw verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract niet na kunt komen, dan heeft de verkoper hiermede geregeld, dat hij/zij in ieder geval 10% van de aankoopsom ontvangt, hangende de verdere afwikkeling van deze contractbreuk. Deze waarborgsom van 10% kun je uiteraard uit eigen middelen betalen, doch je kunt hier ook een zgn. bankgarantie voor afsluiten. Uiteraard zijn – voor het stellen van deze zekerheid – hier kosten aan verbonden.

Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mijn levensverzekering?

Veel mensen hebben een levens- of kapitaalverzekering om kapitaal op te bouwen voor de hypotheek. Als je premie wordt belegd (via een beleggingsverzekering bijvoorbeeld), kan de waarde van je opgebouwde kapitaal (sterk) zijn gedaald. Voor spaarpolissen geldt dit uiteraard niet, je spaart immers. Het is de vraag of je met een beleggingsverzekering nu het benodigde kapitaal voor je hypotheek bereikt. Voor lijfrentepolissen voor pensioenaanvullingen geldt hetzelfde.

Wat is de actuele hypotheekrente?

Als je een hypotheek hebt betaal je maandelijks hypotheekrente aan de hypotheekaanbieder. De hoogte van de rente verschilt per aanbieder. Bij het afsluiten van een hypotheek bekijk je bij welke aanbieder je de beste rente en meeste gunstige voorwaarden krijgt. De hoogte van de actuele rente kan dagelijks wijzigen en is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het soort hypotheek
 • De hoogte van de hypotheek
 • De rentevastperiode
Wanneer is oversluiten voor mij interessant?

Bij oversluiten sluit je een volledig nieuwe hypotheek af bij een andere hypotheekverstrekker. Met deze nieuwe hypotheek los je de oude hypotheek af.

Wanneer is oversluiten gunstig?
Of oversluiten interessant hangt af van je persoonlijke situatie. Oversluiten kan grofweg in de volgende gevallen interessant zijn:
1. De nieuwe hypotheek kent een lagere rente en/of betere overige voorwaarden dan je huidige hypotheek.
2. Jouw inkomen of gezinssituatie is veranderd, en jouw huidige hypotheekopzet past hier niet meer bij. De huidige lage rente wordt dan zekergesteld voor de toekomst (lange rentevastperiode).

Kosten bij oversluiten
Wil je je hypotheek oversluiten? Houd er dan rekening mee dat dit kosten met zich meebrengt. Hierbij kan je denken aan advies-, taxatie- en notariskosten. Ook kan er een boete worden opgelegd door je oude geldverstrekker, omdat deze de rente-inkomsten van jouw hypotheek misloopt.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de hypotheekverstrekker er zeker van dat het totale hypotheekbedrag terugbetaald wordt. Kun je de hypotheeklasten niet meer betalen? Dan kan de hypotheekverstrekker in het uiterste geval jouw huis verkopen. Dit is een gedwongen verkoop en het kan dan voorkomen dat je huis minder opbrengt dan het bedrag dat je geleend hebt. Op die manier kan er een schuld ontstaan. Hiervoor staat Nationale Hypotheek Garantie garant en zorgt ervoor dat de gehele hypotheekschuld wordt afbetaald aan de hypotheekverstrekker. Hierdoor is er geen schuld meer bij de hypotheekverstrekker, maar bij de NHG. De schuld wordt dan bij NHG afgelost met een speciale betalingsregeling. Voor bijzondere omstandigheden zoals onvrijwillige werkloosheid, gelden er speciale aflossings- of kwijtscheldingsregelingen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Wil je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten? Dan zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo mag de totale hypotheeklening niet hoger zijn dan EUR 245.000,-. Dit bedrag is inclusief de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notaris, makelaar, overdrachtsbelasting en herstel van achterstallig onderhoud. Ook moet de woning die je aankoopt je hoofdverblijf zijn. NHG is dus niet mogelijk bij bijvoorbeeld de aankoop van een recreatiewoning of een garage.

Welke rentevaste periode kan ik het beste kiezen?

De rente is belangrijk bij de keus van je hypotheek. De hoogte van de rente bepaalt immers het grootste gedeelte van jouw woonlasten nu en in de toekomst. Het is van belang om de juiste balans te vinden tussen de hoogte van de rente en de voorwaarden van de hypotheek.

Korte of lange rentevaste periode?
Het is uiteraard belangrijk dat je je zelf prettig blijft voelen bij de gekozen rentevorm. Daarbij geldt over het algemeen: hoe langer de rente vaststaat, hoe hoger het rentepercentage. De mogelijkheden variëren van een variabele rente (op maandbasis) tot 30 jaar rentevast. De keuze is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen.

Afstemmen op je persoonlijke situatie
De afweging tussen een korte of lange rentevaste periode heeft te maken met het risico dat je wilt en kunt lopen. Bij een korte rentevast periode betaal je in eerste instantie minder, maar je loopt het risico dat je bij rentestijging teveel gaat betalen. Bij een lange rente betaal je wellicht in eerste instantie meer, maar je weet wel precies wat je voor de komende jaren gaat betalen.

Welke financieringskosten zijn aftrekbaar?

Overzicht éénmalige financieringskosten (aftrekbaar)

 • Taxatiekosten
 • Advieskosten hypotheek
 • Opstellen hypotheekakte door notaris
 • Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
 • Kosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte
 • Boeterente
Wat zijn de belangrijkste algemene hypotheekvoorwaarden?

Bij het afsluiten van een hypotheek let je uiteraard op de rente die de hypotheekverstrekker vraagt. Naast de rente spelen ook de voorwaarden van de hypotheekverstrekker een belangrijke rol. De belangrijkste algemene hypotheekvoorwaarden zijn de volgende:

 • Versneld aflossen
 • Rentefaciliteiten
 • Hypotheekbedrag verhogen in de toekomst
 • Verhuisregeling
 • Nieuwbouwregeling
Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt er voor dat jouw partner (plus eventuele kinderen) niet in financiële problemen komen bij jouw overlijden. Je verzekert een bepaald bedrag naar keuze en betaalt voor een vastgesteld aantal jaren maandelijks premie. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.  Welk bedrag heb je nodig als extra inkomen na het overlijden van jouw partner? Uiteraard hangt dit af van jouw persoonlijke situatie.

Welke eisen worden er gesteld aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Wil je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan kan het zijn dat je een gezondheidsverklaring moet invullen. De verzekeraar bepaalt op grond van deze verklaring of jouw aanvraag voor deze verzekering wordt goedgekeurd.

Heb je ooit medische ingrepen gehad? Of ben je niet helemaal gezond? Dan zal de verzekeraar aanvullende vragen aan je wllen stellen, of een medische keuring aan je vragen. Overigens moet je boven een bepaald verzekerd bedrag, altijd een keuring ondergaan.

Naast gezondheid, bepaalt ook de leeftijd van de te verzekeren persoon voor een deel of de verzekering wordt goedgekeurd. Uiteraard moet de aanvrager in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Wat de maximale aanvangsleeftijd is, verschilt per verzekeraar. Vaak is 60 jaar de maximale leeftijd.

Geen vast contract, toch een hypotheek?

Ook als je geen vast contract hebt, zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek. Wat die mogelijkheden zijn, hangt natuurlijk wel af van je persoonlijke situatie. Welk dienstverband je hebt, speelt hierbij een belangrijke rol. Je inkomen is immers nodig om de hoogte van de hypotheek te kunnen bepalen.