Jager Financieel Advies luistert, praat en adviseert op begrijpelijke wijze over
financiele zaken als schade en hypotheken. Ook zijn wij een Regiobank.

Aan wie betaal ik de premie voor mijn verzekering(en)?

Je betaalt de premie rechtstreeks aan de betreffende maatschappij. Bij maandbetaling is dit altijd per automatische incasso. Bij andere betalingstermijnen heb je zelf de keuze tussen maand, kwartaal, half jaar en jaar. Je ontvangt de polis ook rechtstreeks van de betreffende maatschappij.

Wat is Execution Only?

Het afsluiten van de verzekering doe je rechtstreeks en online. Dit noemt men Execution Only en dat is voor consumenten die zonder advies weten welke keuze zij maken. Je bent daarom zelf verantwoordelijk voor uw keuze, het afsluiten en uiteindelijk het beheer van jouw verzekering.

Hoe veilig is mijn spaargeld

Hoewel het altijd mogelijk is dat een bank failliet gaat, wil dat nog niet zeggen dat je direct jouw spaargeld kwijt bent. De banken met een Nederlandse bankvergunning hebben onderling een regeling afgesproken. Valt jouw bank onder het Nederlandse depositogarantiestelsel? Dan kun je jouw spaargeld vaak terug krijgen. Ook in andere Europese landen hebben ze een depositogarantiestelsel, dit kan wel afwijken van het Nederlandse garantiestelsel.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel

Als je een spaarrekening gaat openen, is het dus verstandig om het volgende na te gaan:

 • Valt de bank onder het depositogarantiestelsel?
 • Valt het product onder het depositogarantiestelsel?
 • Val je zelf, als rekeninghouder, onder het depositogarantiestelsel?
 • Valt het spaarbedrag onder het depositogarantiestelsel?

 

Je kunt bij jouw bank informeren of het product dat je hebt of wilt afsluiten onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt. De meeste banken geven hier ook informatie over op hun website. Alle banken – ongeacht het land van herkomst – zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Ook kun je het vinden op de website van De Nederlandse Bank: www.dnb.nl. In de vergelijking op Independer zie je of een bank onder het depositogarantiestelsel valt en onder welk land dit garantiestelsel valt.

Het garantiebedrag

Het Nederlandse depositogarantiestelsel is verplicht een dekking van € 100.000 te bieden. Dit bedrag geldt per persoon, per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). Bij een ‘en/of-rekening’ geldt dit maximum per persoon. Je kunt hierop dus tot € 200.000,- veilig sparen.

Wat is een bankgarantie bij een hypotheek?

Een bankgarantie is een stukje zekerheid (waarborg) voor de verkoper van veelal 10% van de overeengekomen aankoopsom. Indien je jouw verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract niet na kunt komen, dan heeft de verkoper hiermede geregeld, dat hij/zij in ieder geval 10% van de aankoopsom ontvangt, hangende de verdere afwikkeling van deze contractbreuk. Deze waarborgsom van 10% kun je uiteraard uit eigen middelen betalen, doch je kunt hier ook een zgn. bankgarantie voor afsluiten. Uiteraard zijn – voor het stellen van deze zekerheid – hier kosten aan verbonden.

Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mijn levensverzekering?

Veel mensen hebben een levens- of kapitaalverzekering om kapitaal op te bouwen voor de hypotheek. Als je premie wordt belegd (via een beleggingsverzekering bijvoorbeeld), kan de waarde van je opgebouwde kapitaal (sterk) zijn gedaald. Voor spaarpolissen geldt dit uiteraard niet, je spaart immers. Het is de vraag of je met een beleggingsverzekering nu het benodigde kapitaal voor je hypotheek bereikt. Voor lijfrentepolissen voor pensioenaanvullingen geldt hetzelfde.

Wat is de actuele hypotheekrente?

Als je een hypotheek hebt betaal je maandelijks hypotheekrente aan de hypotheekaanbieder. De hoogte van de rente verschilt per aanbieder. Bij het afsluiten van een hypotheek bekijk je bij welke aanbieder je de beste rente en meeste gunstige voorwaarden krijgt. De hoogte van de actuele rente kan dagelijks wijzigen en is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het soort hypotheek
 • De hoogte van de hypotheek
 • De rentevastperiode
Wanneer is oversluiten voor mij interessant?

Bij oversluiten sluit je een volledig nieuwe hypotheek af bij een andere hypotheekverstrekker. Met deze nieuwe hypotheek los je de oude hypotheek af.

Wanneer is oversluiten gunstig?
Of oversluiten interessant hangt af van je persoonlijke situatie. Oversluiten kan grofweg in de volgende gevallen interessant zijn:
1. De nieuwe hypotheek kent een lagere rente en/of betere overige voorwaarden dan je huidige hypotheek.
2. Jouw inkomen of gezinssituatie is veranderd, en jouw huidige hypotheekopzet past hier niet meer bij. De huidige lage rente wordt dan zekergesteld voor de toekomst (lange rentevastperiode).

Kosten bij oversluiten
Wil je je hypotheek oversluiten? Houd er dan rekening mee dat dit kosten met zich meebrengt. Hierbij kan je denken aan advies-, taxatie- en notariskosten. Ook kan er een boete worden opgelegd door je oude geldverstrekker, omdat deze de rente-inkomsten van jouw hypotheek misloopt.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de hypotheekverstrekker er zeker van dat het totale hypotheekbedrag terugbetaald wordt. Kun je de hypotheeklasten niet meer betalen? Dan kan de hypotheekverstrekker in het uiterste geval jouw huis verkopen. Dit is een gedwongen verkoop en het kan dan voorkomen dat je huis minder opbrengt dan het bedrag dat je geleend hebt. Op die manier kan er een schuld ontstaan. Hiervoor staat Nationale Hypotheek Garantie garant en zorgt ervoor dat de gehele hypotheekschuld wordt afbetaald aan de hypotheekverstrekker. Hierdoor is er geen schuld meer bij de hypotheekverstrekker, maar bij de NHG. De schuld wordt dan bij NHG afgelost met een speciale betalingsregeling. Voor bijzondere omstandigheden zoals onvrijwillige werkloosheid, gelden er speciale aflossings- of kwijtscheldingsregelingen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Wil je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten? Dan zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo mag de totale hypotheeklening niet hoger zijn dan EUR 245.000,-. Dit bedrag is inclusief de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notaris, makelaar, overdrachtsbelasting en herstel van achterstallig onderhoud. Ook moet de woning die je aankoopt je hoofdverblijf zijn. NHG is dus niet mogelijk bij bijvoorbeeld de aankoop van een recreatiewoning of een garage.

Welke rentevaste periode kan ik het beste kiezen?

De rente is belangrijk bij de keus van je hypotheek. De hoogte van de rente bepaalt immers het grootste gedeelte van jouw woonlasten nu en in de toekomst. Het is van belang om de juiste balans te vinden tussen de hoogte van de rente en de voorwaarden van de hypotheek.

Korte of lange rentevaste periode?
Het is uiteraard belangrijk dat je je zelf prettig blijft voelen bij de gekozen rentevorm. Daarbij geldt over het algemeen: hoe langer de rente vaststaat, hoe hoger het rentepercentage. De mogelijkheden variëren van een variabele rente (op maandbasis) tot 30 jaar rentevast. De keuze is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen.

Afstemmen op je persoonlijke situatie
De afweging tussen een korte of lange rentevaste periode heeft te maken met het risico dat je wilt en kunt lopen. Bij een korte rentevast periode betaal je in eerste instantie minder, maar je loopt het risico dat je bij rentestijging teveel gaat betalen. Bij een lange rente betaal je wellicht in eerste instantie meer, maar je weet wel precies wat je voor de komende jaren gaat betalen.

Welke financieringskosten zijn aftrekbaar?

Overzicht éénmalige financieringskosten (aftrekbaar)

 • Taxatiekosten
 • Advieskosten hypotheek
 • Opstellen hypotheekakte door notaris
 • Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
 • Kosten voor eventueel verlengen hypotheekofferte
 • Boeterente
Wat zijn de belangrijkste algemene hypotheekvoorwaarden?

Bij het afsluiten van een hypotheek let je uiteraard op de rente die de hypotheekverstrekker vraagt. Naast de rente spelen ook de voorwaarden van de hypotheekverstrekker een belangrijke rol. De belangrijkste algemene hypotheekvoorwaarden zijn de volgende:

 • Versneld aflossen
 • Rentefaciliteiten
 • Hypotheekbedrag verhogen in de toekomst
 • Verhuisregeling
 • Nieuwbouwregeling
Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt er voor dat jouw partner (plus eventuele kinderen) niet in financiële problemen komen bij jouw overlijden. Je verzekert een bepaald bedrag naar keuze en betaalt voor een vastgesteld aantal jaren maandelijks premie. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.  Welk bedrag heb je nodig als extra inkomen na het overlijden van jouw partner? Uiteraard hangt dit af van jouw persoonlijke situatie.

Welke eisen worden er gesteld aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Wil je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan kan het zijn dat je een gezondheidsverklaring moet invullen. De verzekeraar bepaalt op grond van deze verklaring of jouw aanvraag voor deze verzekering wordt goedgekeurd.

Heb je ooit medische ingrepen gehad? Of ben je niet helemaal gezond? Dan zal de verzekeraar aanvullende vragen aan je wllen stellen, of een medische keuring aan je vragen. Overigens moet je boven een bepaald verzekerd bedrag, altijd een keuring ondergaan.

Naast gezondheid, bepaalt ook de leeftijd van de te verzekeren persoon voor een deel of de verzekering wordt goedgekeurd. Uiteraard moet de aanvrager in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Wat de maximale aanvangsleeftijd is, verschilt per verzekeraar. Vaak is 60 jaar de maximale leeftijd.

Geen vast contract, toch een hypotheek?

Ook als je geen vast contract hebt, zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek. Wat die mogelijkheden zijn, hangt natuurlijk wel af van je persoonlijke situatie. Welk dienstverband je hebt, speelt hierbij een belangrijke rol. Je inkomen is immers nodig om de hoogte van de hypotheek te kunnen bepalen.

Hoe weet ik of een bank betrouwbaar is?

In Nederland houden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de bankensector. De AFM let er onder meer op dat banken werken zoals in de wet is vastgelegd en controleert of aanbieders de juiste informatie aan de consumenten geven over hun producten.

DNB houdt toezicht op de financiële situatie van een bank. Een bank die een vergunning heeft van DNB staat onder toezicht en voldoet daarmee aan het depositogarantiestelsel. Op de website van DNB (www.dnb.nl) kun je zien of jouw bank onder het depositogarantiestelsel valt. Als je meer zekerheid wilt of jouw bank betrouwbaar is, kun je het volgende doen:
•Kijk of de bank onder het depositogarantiestelsel valt, hiermee heb je meer zekerheid over jouw spaargeld.
•Kijk in onze vergelijking naar de klantopinie, hier zie je hoe andere consumenten denken over de verschillende aanbieders.
•Begin eerst met het storten van een klein bedrag en kijk of alles volgens afspraak verloopt. Controleer of alle voorwaarden en informatie kloppen. Is dit naar jouw wens, dan kun je meer spaargeld overmaken.

Wat is een digicode?

Met de digicode log je makkelijk in op Internet Bankieren. Een digicode is een combinatie van een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. Als je een spaarrekening van RegioBank opent, kun je de digicode direct aanvragen bij jouw Adviseur.

Kan ik als Zakelijke klant ook een digicode krijgen?

Binnen RegioBank is het beleid dat Zakelijke klanten altijd een digipas moeten gebruiken, ook als zij alleen een spaarrekening hebben. Omdat er onder een zakelijk contract vaak meerdere gebruikers zijn gekoppeld, is het verstrekken van een digicode uit veiligheidsoverweging niet toegestaan. Een digicode bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord en kan dus niet worden ingenomen bij vertrek. Een vertrekkende gebruiker kan dus nog steeds gebruik maken van de rekening(en) met alle gevolgen van dien.

Wat zijn de voordelen van de digicode?

Altijd online inzage in de rekeningen, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Je hoeft de digipas niet bij je te dragen om je op Internet Bankieren aan te melden. Je kunt snel en gemakkelijk over jouw geld beschikken.

Verlies of diefstal van uw bankpas

In Nederland
Is je Wereldpas gestolen of heb je hem verloren in Nederland? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de bankpassenmeldcentrale om misbruik te voorkomen. Je belt hiervoor naar 0800 – 03 13.

In het buitenland
Bent je jouw Wereldpas kwijtgeraakt in het buitenland? Bel dan naar +31 88 385 53 72. Jouw pas wordt dan onmiddellijk geblokkeerd. Vraag daarna bij je Zelfstandig Adviseur een nieuwe betaalpas aan.

Heb je op dat moment geen andere mogelijkheden meer om aan geld te komen? Bel dan 0031 30 219 68 70 (24 uur per dag bereikbaar) en vraag Emergency cash aan. Dat is een gratis service van RegioBank waarmee wij contant geld voor je regelen in geval van nood in het buitenland.

Overstappen naar RegioBank

Met de Overstapservice is het heel gemakkelijk om van bank te veranderen. Overstappen naar RegioBank is dus zo gebeurd. De Zelfstandig Adviseur van RegioBank helpt je de overstap snel te regelen. Er is altijd een Adviseur bij je in de buurt. Open een rekening en vraag direct de Overstapservice aan. Je geeft zelf aan wanneer je de overstap laat ingaan. Dit kan minimaal twee weken en maximaal drie maanden na de datum van invullen.

Aan wie betaal ik de premie voor mijn verzekering(en)?

Je betaalt de premie rechtstreeks aan de betreffende maatschappij. Bij maandbetaling is dit altijd per automatische incasso. Bij andere betalingstermijnen heb je zelf de keuze tussen maand, kwartaal, half jaar en jaar. Je ontvangt de polis ook rechtstreeks van de betreffende maatschappij.

Is een AVB (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) verplicht?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Het is wel een verstandige keuze. Jouw bedrijf is aansprakelijk wanneer jij of een medewerker tijdens het werk schade of letsel toebrengt aan anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen.

Wat is een CAR (Bouw- en Montageverzekering)

Een CAR-verzekering (Constructie All Risk) is een tijdelijke (aflopende) verzekering die wordt afgesloten bij de aan- of verbouw van bijvoorbeeld een gebouw.
Bij een bouwproject gaat er wel eens iets mis. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld een pand in aanbouw. Of jouw onderaannemer maakt een fout waardoor schade ontstaat. Een bouwplaats is bovendien een aantrekkelijk doelwit voor dieven en vandalen.

Met de CAR-verzekering bescherm je jezelf tegen deze risico’s. Of dit nu voor de duur van één bouwproject is, of voor alle projecten het hele jaar door. Zo ben je verzekerd tegen schade tijdens het werk op de bouwplaats, ook tijdens de onderhoudstermijn. Bovendien is het transport van bouwmaterialen of onderdelen ook verzekerd.

Wat is een AOV

Een AOV is een verzekering voor zelfstandig ondernemers en biedt inkomenszekerheid bij ziekte of invaliditeit. Het doel van de AOV is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en het inkomen van de ondernemer. In geval van arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar periodiek uit.

Kan ik iets doen om brandstichting te voorkomen?

Brandstichting is één van de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsbrand. Je kunt een aantal effectieve maatregelen nemen om brandstichting te voorkomen:
Plaats een degelijk hekwerk om uw terrein. De kans dat brandstichters op je terrein komen, neemt dan sterk af.
Plaats geen brandbare materialen dicht bij gebouwen of tegen een hek. Vaak staan er bijvoorbeeld pallets en afvalcontainers tegen gebouwen of hekken.
Zorg dat je terrein goed is verlicht. Brandstichters staan niet graag ‘in de spotlights’.
Zorg voor toezicht of sociale controle. Sluit bijvoorbeeld een contract met een particuliere bewakingsdienst en laat die regelmatig (maar op verschillende tijden!) controleren. Of maak afspraken met buren om toezicht te houden.

Ik heb brand en inbraak verzekerd. Dat is toch voldoende?

Brand en inbraak zijn inderdaad belangrijke risico’s om goed te verzekeren. Maar er zijn er nog meer, waaraan je misschien niet gedacht hebt. Denk aan instortingsgevaar, bijvoorbeeld door een aanrijding, waterschade, en blikseminslag en inductie. We geven van elk risico een paar voorbeelden.

Bedrijfspand stort in, bijvoorbeeld door een aanrijding:
Constructies van bedrijfsgebouwen zijn vaak vrij licht, bijvoorbeeld golfplaten daken en overkappingen.
Loopkranen, heftrucks, shovels en dergelijke kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, installaties en stellingen.

Waterschade:
Waterschade kan ontstaan door bijvoorbeeld hevige regenval en afwatering die al het water niet meer kan verwerken.

Bliksem en inductie:
Bedrijven zijn steeds afhankelijker van automatisering. Denk aan kantoorautomatisering en geautomatiseerde productieprocessen. Een blikseminslag kan aanzienlijke schade veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat je het gebouw niet meer in kunt of door beschadigde productiemachines. Een bliksemafleider en overspanningbeveiliging kunnen de schade beperken of voorkomen.

Wanneer ben ik een bestuurdersaansprakelijkheid nodig?

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door jou en je medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is. Dit gaat ten koste van jouw privévermogen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kun je onbezorgd jouw werk doen.

Waar dient een rechtsbijstandsverzekering voor

Met de rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij zakelijke geschillen die je met een ander hebt. Je bent hierbij dus verzekerd op het moment dat je een geschil met iemand anders hebt. Hierbij kun je denken aan onenigheid met leveranciers of afnemers. Maar ook over arbeidsrecht, sociale wetgeving of uw bedrijfspand.

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?

De hoogte van je premie bestaat uit allerlei factoren. Naast het type auto is ook het gewicht van de auto van belang. Hoe zwaarder de auto namelijk is, hoe groter de schade is bij een eventuele botsing. Ook de snelheid van het voertuig beïnvloed om deze rede de premie. Daarnaast wordt de premie beïnvloed door zaken als het aantal kilometers dat je per jaar rijdt, je woonplaats, leeftijd en de soort beveiliging op je auto.

Het aantal kilometers per jaar
Als je veel kilometers per jaar rijdt, ben je dus vaak op de weg en loop je automatisch meer risico op schade dan wanneer je amper op de weg rijdt. Hoe hoger risico je loopt, hoe hoger de premie zal zijn.

Schadevrije jaren
Hoe langer je schadevrij rijdt, hoe meer korting je op je premie zal ontvangen. Dit komt door de bonus/malusregeling.

Beveiliging
Wanneer je je auto goed hebt beveiligd, zal de kans op diefstal lager zijn. In dat geval loopt de verzekeraar dus wat minder risico dan bij eenzelfde auto die geen beveiligingssysteem heeft en dat beïnvloed dan ook je premie.

Woonplaats
Wanneer je in een drukke stad of regio woont, loop je meer kans te verongelukken dan in hele rustige regio’s. Ook is het aantal autodiefstallen groter in drukke regio’s en dus zal wanneer je in een drukke regio woont je premie relatief hoger zijn.

Leeftijd
Jonge bestuurders zijn minder ervaren en vormen dus een groter risico voor de verzekeraar. Om deze reden betalen jonge bestuurders relatief vaak een hogere premie dan oudere bestuurders.

Mijn auto is verkocht, wat nu?

Heb je jouw auto verkocht en koop je binnenkort weer een nieuwe auto, dan is het raadzaam om uw huidige autoverzekering te schorsen. Je kunt dan de nieuwe auto straks op dezelfde polis weer in dekking geven. Je hebt jouw auto verkocht en koopt geen nieuwe auto meer? In dat geval kun je een kopie van de vrijwaring naar ons versturen per post of per e-mail. Ons e-mailadres is info@jagerfinancieeladvies.nl

Hoe werkt de bonus/malus-ladder

Bijna alle autoverzekeraars stellen de hoogte van hun premies af met behulp van de bonus/malusregeling. Dit is een systeem dat zich richt op je rijgedrag. Hoe vaker je schade claimt, des te hoger wordt je premie. De korting die je per jaar op je premie krijgt verandert elk jaar aan de hand van de bonus/malus-ladder. Vaak bestaat deze ladder uit 18 tot 20 treden. De korting per trede verschilt per verzekeraar dus kijk goed naar het systeem dat jouw verzekeraar hanteert wanneer je een nieuwe verzekering gaat afsluiten.

Daling of stijging op de ladder
Elk jaar dat je schadevrij rijdt kom je een trede hoger (maximaal tot de hoogste trede). Wanneer je in een jaar schade veroorzaakt daal je op de ladder. Deze daling is in de meeste gevallen meerdere treden tegelijk. Het is dus veel moeilijker om hoog op de lader te komen dan te dalen. Indien er schade ontstaat waarbij je verzekeraar deze kan verhalen op een schuldige wederpartij zal er geen terugval op de ladder plaatsvinden.

Soms eerder schade voor eigen rekening
Het zakken op de bonus/malus-ladder is niet afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Dit houdt dus in dat ook al is de claim een groot of klein bedrag, de terugval op de ladder hetzelfde is. Hierdoor is het vaak bij kleine schades verstandiger om de schade voor eigen rekening te nemen.

Wat is het gevaar van onderverzekerd zijn?

Als je onderverzekerd blijkt te zijn, krijg je in geval van schade alleen een evenredig deel van de schade vergoed. Dit betekent dat als de werkelijke nieuwwaarde 5 procent hoger ligt dan het verzekerde bedrag, je dus maar 95 procent van de nieuwwaarde terug krijgt. Dit geldt zowel voor grote als voor kleine schade.

Garantie tegen onderverzekering
Maar als je voor het bepalen van jouw inboedel- of opstalwaarde gebruik maakt van een inboedel-/opstalwaardemeter krijg je vaak een garantie tegen onderverzekering. Door het invullen van een aantal vragen wordt er in combinatie met je gezinssituatie, leeftijd, inkomen en de grootte van je huis een geschatte inboedel-/opstalwaarde berekend. Met deze waardemeter krijg je vervolgens van je verzekeraar een garantie tegen onderverzekering. Dat betekent dat als er nou bij schade blijkt dat het bedrag dat de inboedel-/opstalwaardemeter aangaf te laag blijkt te zijn, de verzekeraar hier niet moeilijk over doet. Ze nemen in die zin dus het risico dat het bedrag eventueel te laag kan zijn ingeschat en vergoeden alsnog de gehele schade.

Ik heb op zaterdag of vrijdagavond een auto gekocht en het kenteken staat nu op mijn naam. Hoe kan ik die auto dan direct verzekeren?

Wanneer je een – voor ons bekende – verzekeringsklant bent en je hebt al een autoverzekering bij ons lopen, dan kun je de gegevens van de auto, de wijze waarop je hem verzekerd wilt hebben en de wijzigingsdatum gewoon doormailen naar info@jagerfinancieeladvies.nl. Bij de meeste auto’s is er dan direct verzekeringsdekking. Dure BMW’s, Audi’s en Mercedessen, cabrio’s en alle andere, niet-standaard auto’s kunnen wij echter veelal niet zonder meer accepteren. Je kunt dan het beste maandagochtend direct na 09.00 uur contact met ons op nemen om e.e.a. door te spreken.

Controleer altijd zelf nog even tijdens de kantooruren, of de autowijziging inderdaad duidelijk is overgekomen.

Voor nieuwe relaties of voor klanten die net hun rijbewijs hebben gehaald en voor het eerst een auto kopen, kunnen wij pas op maandag voor je beoordelen of wij het aangeboden risico kunnen verzekeren. Het inspreken van je naam en de autogegevens e.d. houdt niet in dat de auto verzekerd is.

Ik heb een zorgpolis. Moet ik wel een reisverzekering afsluiten?

Het is altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten, zeker wanneer je naar het buitenland gaat. De zorgpolissen dekken namelijk niet altijd voor 100% de kosten van buitenlandse artsen. Repatriëring, ambulancevervoer of de kosten van opsporing zijn op de zorgpolis bijna nooit verzekerd. Denk daarbij eens aan vermiste wandelaars of wintersporters die met een helicopter gevonden worden. Die kosten (enkele duizenden Euro’s) komen voor je eigen rekening wanneer je geen reisverzekering met dekking voor repatriëring hebt afgesloten.

Hoe zit het wanneer ik in het buitenland rij en géén winterbanden onder mijn auto heb?

Je hebt wellicht inmiddels al wel begrepen, dat het problemen kan geven, wanneer je – tijdens winterse omstandigheden  – in het buitenland schade rijdt en je géén winterbanden hebt onder je auto. De tendens is, dat je dan zelf een deel van de schade voor jouw rekening zal moeten nemen. Ga dus voor veilig!! Ook in Nederland sneeuwt en ijzelt het regelmatig en heb je een aantal maanden per jaar duidelijk baat bij winterbanden.

Stormschade, wat vergoedt de verzekering?

Met het veranderend klimaat is het raadzaam een goede verzekering af te sluiten om niet voor onaangename verassingen te komen staan. Maar wat wordt er eigenlijk vergoed door de verzekering?

Bij schade door storm valt te denken aan bijvoorbeeld een omgewaaid tuinhuis of een boom die terecht is gekomen op de schuur. Of bijvoorbeeld dakpannen die van het dak zijn gewaaid. Er wordt doorgaans alleen uitgekeerd bij stormschade met windkracht 7 of hoger. Verzekeraars beschouwen het dan pas als storm. De windkracht wordt gemeten door het KNMI. Mocht er geen windkracht 7 gemeten worden, dan kan er worden gekeken naar schade bij huizen in de buurt.

Verzekeraars keren vaak wel uit bij schade door storm. Wel geldt er bij schade door storm een hoger eigen risico dan bij andere schades. Mocht je dus een hoog eigen risico hebben en nauwelijks schade, dan kun je de schade beter zelf vergoeden.

Meestal krijg je de nieuwwaarde van de spullen vergoed. Indien de waarde van je spullen lager is dan 40 procent van het bedrag waarvoor je ze hebt aangeschaft, dan wordt de dagwaarde vergoed. Er zijn wel een aantal uitzonderingen waarbij je niet het volledige bedrag krijgt vergoed. Bekijk de polisvoorwaarden voor meer informatie hierover.

Wat is het verschil tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering?

Een opstalverzekering verzekert alles wat niet te verhuizen is (onroerende goederen) en een inboedelverzekering alles wat wél te verhuizen is (roerende goederen). Toch zijn hier vaak misverstanden over. Wat is nou het verschil?

Steeds vaker wordt de term woonverzekering gebruikt in plaats van de aloude inboedelverzekering en opstalverzekering. Dat komt doordat verzekeraars de inboedel- en opstaldekking vaak in één pakket onderbrengen: de woonverzekering.

Opstal en inboedel twee verschillende begrippen
De opstal, dat is het huis zelf, de stenen. Daarbij horen ook een schuur, een garage, schutting of andere omheining. In je huis hoort alles wat er ‘aard- en nagelvast’ mee verbonden is bij de opstal. Soms is zelfs de tuinaanleg bij de dekking inbegrepen. Een opstalverzekering hoef je alleen maar te hebben als je de eigenaar van jouw huis bent. Huur je de woning, dan is het niet nodig om de opstal te verzekeren.

De inboedel, dat is alles wat in je huis aanwezig is. Het gaat daarbij om spullen die verplaatst kunnen worden. Een losse koelkast valt bijvoorbeeld onder de inboedel, terwijl een koelkast in een inbouwkeuken onder de opstal valt. De zaken die je kunt verhuizen naar een andere woning, dat noemen we de inboedel. Meubilair, kleding, apparatuur, fietsen, boeken, cd’s en dvd’s, en ga zo maar door.